NOT ANGKA LAGU TERE LIYE


Music
G#BAG#G# G#G#  G#AG#F# (F#F#)
G#F#F# ED#C#D#E
D#D#.B.BC#  ED#.B.BC#
C#D#EF#G#ABc#d#
ed#c#Bc#  G#AG#F#G#
F~~~E~~D#C#    F~~~E~~D#C#
Tere liye          ham       hain jiye      honton ko siye
G#BAG#G#G#  G#AG#F#  F#  (F#F#)  G#F#F# ED#C#D#E
Tere     liye          ham      hain jiye    har aansoo piye
G#BAB BG#(G#G#)B BAG#F#  F#  F#F#  G#F#F# ED#C#D#E
Dil mein magar      jalte rahe  chaahat ke diye
D#D#     .B.BC#  ED# .B.BC#  C#D#EF#G#ABc#d#
Tere liye    tere liye
ed#c#c#d#   G#A F# F#G#


Tere liye          ham      hain jiye      har aansoo piye
G#BAG#G#G#  G#AG#F#  F# (F#F#) G#F#F# ED#C#D#E
Tere     liye             ham      hain jiye  honton ko siye
G#BAB BG#(G#G#)B BAG#F# F# F#F# G#F#F# ED#C#D#E
Dil mein magar  jalte rahe  chaahat ke diye
D#D# .B.BC#  ED# .B.BC# C#D#EF#G#ABc#d#
Tere liye    tere liye
ed#c#c#d#   G#A F# F#G#


Aa......
Zindagi  le ke   aayi hai     beete dinon  ki   kitaab -2
C#FF   F#G#  A#G#F# F#F#  FF#D#.B   .B   C#C#D#
Ghere hain   ab hamein  yaadein be-hisaab
D#F#G#A#  A#G#BA#F#   F#G#A ABAG#
Bin poochhe  mile mujhe  kitne saare jawaab
G#c#cc#G#  G#A#BA#  BA#G#ED#C# ED#
Chaaha tha kya   paaya      hai   kya    hamne dekhiye
G#BAG#G#G#  G#AG#F#  F#  (F#F#)  G#F#F# ED#C#D#E
Dil mein magar  jalte rahe   chaahat ke diye
D#D#.B.BC#   ED#.B.BC#  C#D#EF#G#ABc#d#
Tere liye    tere liye
ed#c#c#d#  G#A F# F#G#


Kya kahoon duniya ne kiya, mujh se kaisa bair -2
C#FF   F#G#A#G#F# F# F#  FF#D#.B  .BC#C#D#
Hukam tha, main jiyun, lekin tere  baghair
D#F#G#A#  A#G#BA#F#  F#G#A  ABABAG#
Naadaan hai woh  kehte hain jo  mere liye tum ho ghair
G#c#cc#G#          G#A#BA#      BA#G#ED#C# ED#
Kitne sitam      hampe sanam        logon ne kiye
AG#G#(G#G#)  G#AG#F# F# (F#F#)  G#F#F# ED#C#D#E
Dil mein magar jalte rahe  chaahat ke diye
D#D#.B.BC#     ED#.B.BC#  C#D#EF#G#ABc#d#
Tere liye    tere liye
ed#c#c#d#  G#A F# F#G#

Tere liye         ham     hain   jiye     honton ko siye
G#BAG#G#G#  G#AG#F#  F#  (F#F#)  G#F#F# ED#C#D#E
Tere liye ham hain jiye har aansoo piye
G#BAB BG#(G#G#)B BAG#F# F# F#F# G#F#F# ED#C#D#E
Dil mein magar jalte rahe chaahat ke diye
D#D# .B.BC# ED# .B.BC# C#D#EF#G#ABc#d#

Tere liye    tere liye
ed#c#c#d#  G#A F# F#G#
Tere liye    tere liye
ed#c#c#d#  G#A F# F#G#
Tere liye    tere liye
ed#c#c#d#   G#Ac#F#G#
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url